Ngày mưa

Chẳng có gì đánh đổi được ngày mưa,
Cố tìm nắng rồi cong mồm lên chửi.
Bia ngoại, phố tây, em tà tà gắn máy,
Chống mạnh, gãy ghi đông, dắt bộ.

Xe đạp cũ, lừa thiên hạ bằng dăm lớp sơn xịt.
Gió cắt da anh, dù anh luôn cắt gió.
Phố thở phì phò như ống bễ,
Lùi xa dần vun vút bão dông.

Anh lạng lối Hoa Cà mà chẳng được một đoá,
Hoa Ưu Đàm tăm tối trong màng sương
Kịp nín thở, phóng lên xe vi vút,
Phóng ào ào không thèm bỏ thắng chân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Câu chuyện xây dựng Concept cho The Gems Paradise 2

[Viết vội] Xiaomi, Ever Given và những cái giá trên trời

Những đứa trẻ ngoan (Nice Guy - Nice Girl)