Như mộng lệnh

昨晚須知離流 (Tạc vãn tu tri ly lưu)
小時未及携手 (Tiểu thời bất cập huề thủ)
試問此門送人 (Thí vấn thử môn tống nhân)
卻導故人如舊 (Khước đạo cố nhân như cựu)
知否! (Tri phủ!)
知否! (Tri phủ!)
卻是霍桑自賦 (Khước thị hoắc tang tự phú)

(Chiều trước bỗng nghe ly tán,
Vội vàng không kịp nắm tay.
Hỏi thử người ra tiễn lối:
Lại bảo người xưa vẫn thế.
Đâu có!
Đâu có!
Chỉ là...
Bèo dạt mây tan)
-Như mộng lệnh - Lãng-

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Câu chuyện xây dựng Concept cho The Gems Paradise 2

[Viết vội] Xiaomi, Ever Given và những cái giá trên trời

Những đứa trẻ ngoan (Nice Guy - Nice Girl)