Sau cơn mưa

Sau cơn mưa,
Trời ầm ầm rỉ gió.
Những bờ tre nối hai bên lối cỏ,
Sớm đã đong đưa theo mấy nhịp mặt người.
Sau cơn mưa,
Hàng bạch đàn vẫn rủ lá.
Đám trẻ thơ líu ríu dưới công trường.
Mùi của mưa trong hơi cỏ bìn thường,
Ngày vẫn hát khúc đồng dao tuổi trẻ.
Chiều về ga,
Ta từ ấy xa nhà

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Câu chuyện xây dựng Concept cho The Gems Paradise 2

[Viết vội] Xiaomi, Ever Given và những cái giá trên trời

Những đứa trẻ ngoan (Nice Guy - Nice Girl)