Nói gì anh nghe đi

Nói gì anh nghe đi,
Xin em đừng im lặng.
Nói gì ta nghe đi,
Ngày xa dài gió lộng.

Anh và say và sưa,
Gọi nhau không thấy đáp.
Nói gì xa nghe đi,
Nơi phương anh khuất nhớ.

Trời từ xa không mây,
Vẫn bặt tin phương ấy.
Núi giờ tan vào say,
Anh trần gian tan chảy.

Nói gì anh nghe đi,
Đừng bơ vơ chốn ấy.
Giá lệch chiều gió thổi,
Váy áo em mong ai.

Giá lệch mùa gió cuốn,
Em và hương mật đây.
Lối vàng anh tìm thấy,
Nước mắt sau ngấm dày.

Đội nghiêng trời nắng cháy,
Ai chờ ai từ ai,
Gọi em từ bỗng thấy,
Sau mắt nhìn đâu đây.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Câu chuyện xây dựng Concept cho The Gems Paradise 2

[Viết vội] Xiaomi, Ever Given và những cái giá trên trời

Những đứa trẻ ngoan (Nice Guy - Nice Girl)