Huyết sử


Tôi rời bỏ công việc văn phòng và lên đường đến Quảng Nam để tìm kiếm bí ấn từ giấc mơ của chính mình. Và rồi tôi tìm thấy nó, một cuốn sách có tuổi đời phải đến hơn hai trăm năm của người tự xưng là con trai Nguyễn Hữu Chỉnh. Một cuốn sách "có thể cho người sau biết được sự thật về một thập kỷ trống" những năm đầu thời Nguyễn...

Tôi sẽ dịch nó, còn bao lâu xong thì tôi chưa biết.

Danh sách chương

Đăng nhận xét

0 Nhận xét